วิธีการรับประทาน Kcap

วิธีรับประทานอาหารเสริม KCAP

kcap สรรพคุณ คือ สามารถรับประทานก่อนมีเพศสัมพันธ์ก็ได้ (เฉพาะกิจ) หรือรับประทานแบบต่อเนื่องทุกวันเพื่อเสริมสร้างบำรุงสุขภาพและ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศก็ได้